Om legatophold på Hald

Alle danske* forfattere, oversættere og illustratorer, der har udgivet mindst én bog i eget navn**, kan bevilges et legatophold på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter på Hald Hovedgaard.

Legatophold tildeles efter ansøgning. Læs under ”ansøgning”, hvad ansøgningen skal indeholde.

Man kan søge om arbejdsophold i enten:

  • Hovedbygningen (Almindeligvis 1 – 2 uger, i fire perioder af året: se ”Opholdsperioder”)
  • Kapellet (1- 2 uger, hele året)
  • Smedehuset (1-2 uger hele året).

Der kan kun søges om et legatophold ad gangen.

Førstegangsansøgere henvises normalt til Hovedbygningen.

”Gengangere” er meget velkomne på Hald Hovedgaard, dog således at den enkelte forfatter, oversætter eller illustrator almindeligvis maksimalt kan være 4 uger på Hald om året.

Legatophold på Hald tildeles helst fra mandag til mandag (el. søndag), da det giver den bedste udnyttelse af pladserne på Hald.

Alle gæster på legatophold på Hald Hovedgaard er på egen kost. I Hovedbygningen laver man sin mad i husets store herregårdskøkken, som man deler med de andre 7 gæster. Kapellet og Smedehuset har eget køkken.

I Hovedbygningen kan man ikke modtage gæster, mens gæstereglerne i Smedehuset og Kapellet er mere liberale.

Ansøgere, der ønsker at medbringe deres (småbørns-)familie, er særligt velkomne i Smedehuset og Kapellet i juni og juli og første halvdel af august..

Der søges om legatophold på Hald Hovedgaard via et ansøgningskema, der findes linkes til her.

*Nordiske forfattere, som forstår og taler ’skandinavisk’, er på lige fod med danske forfattere velkomne til at søge ophold i Hovedbygningen på Hald.

** dvs. en bog, der er udgivet på et forlag, som er redaktionelt uafhængigt af en. Se evt. også Ansøgning.