Ansøgning om legatophold

Danske (og dansktalende)* forfattere, oversættere** eller illustratorer, der arbejder med skønlitteratur herunder prosa, lyrik, dramatik og børne- og ungdomslitteratur eller almenkulturel faglitteratur og som har udgivet mindst én bog på et forlag, som forfatteren (m.fl.) er redaktionelt og økonomisk uafhængig af, kan søge om legatophold på Hald Hovedgaard.

Der søges om legatophold i:

  • Hovedbygningen (1 – 2 uger, i fire perioder af året: se refugieperioder)
  • Kapellet (1- 2 uger, hele året). Læs mere om Kapellet her.
  • Smedehuset (1-2 uger hele året). Læs mere om Smedehuset her.

Førstegangsansøgere henvises normalt til Hovedbygningen.

Legatpladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Eventuelle ledige legatpladser kan efterfølgende og med kort varsel tildeles ansøgere, som ikke opfylder de formelle krav, men som efter at have fremsendt et litterært CV er kommet på venteliste.

Gengangere er meget velkomne på Hald Hovedgaard, dog således at den enkelte ansøger almindeligvis maksimalt tildeles 4 ugers legatophold på Hald Hovedgaard om året.

Almindeligt ansøgningsskema
Der søges vha. et ansøgningsskema, som kan hentes i enten en pdf-version (klik her) eller en word-version (klik her og den downloades til din computer).

Med ansøgningsskemaet følger et hjælpeark, som skal læses, inden man udfylder ansøgningen.

Udvidet ansøgningsskema (bruges kun hvis man er selvudgiver!)
Ønsker man at søge om legatophold selvom den adgangsgivende udgivelse ikke er udgivet på et forlag, som forfatteren (m.fl.) er økonomisk uafhængig af, kan det gøres på det udvidede ansøgningsskema, som findes i word her og i pdf her.

Det udfyldte ansøgningsskema vedhæftes sammen med den øvrige dokumentation (hvilken angives på ansøgningsskemaet) en e-mail som sendes til mail@haldhovedgaard.dk.

Ansøgningerne behandles løbende (på nær ansøgninger vedr. ophold i Kapellet og Smedehuset i ugerne 23-32) , og svar foreligger normalt inden for et par uger (tjek spamfilter, hvis du ikke har hørt noget).

Bliver man bevilget et legatophold på Hald, modtager man pr. e-mail et officielt svarbrev, som indeholder en række praktiske informationer og et link til refugie­hånd­bogen, som også kan findes her.

Der følger to forpligtelser med tildelingen af et legatophold***:

  • en rapport (ca. en A4-side), som beskriver opholdet, hvad der er arbejdet med, og hvad opholdet har betydet.
  • en bog; ved udgivelsen af bogen, der er blevet arbejdet med på Hald Hovedgaard, bedes et eksemplar sendt til Hald Hovedgaards bibliotek.

*Nordiske forfattere, som forstår og taler ’skandinavisk’, er på lige fod med danske forfattere velkomne til at søge legatophold i Hovedbygningen på Hald.

** til og fra dansk.

*** Har man tidligere været på legatophold på Hald Hovedgaard, imødekommes en ny ansøgning kun, hvis rapporten fra det tidligere ophold er fremsendt, og hvis en evt. udkommet Hald-skrevet bog er tilgået Halds bibliotek (eller er på vej til Hald).